Hämta PIN-koden här
Fortsätt
Om Paygoo Prepaid MasterCard® Gift

DEN PERFEKTA PRESENTEN
Paygoo Prepaid MasterCard® Gift kan ges bort som gåva vid födelsedagar, konfirmationer och andra bemärkelsedagar. Presentkortet kan även användas när du vill belöna dina kunder, anställda eller samarbetspartners.

ENKELT ATT SKAFFA
Paygoo Prepaid MasterCard® Gift kan köpas hos Pressbyrån och 7-Eleven, där du laddar kortet med ett valfritt belopp mellan 200 SEK och 2 000 SEK. Kort som är förladdade med 500 SEK finns även att köpa på Willys och Circle K. 

ENKELT ATT ANVÄNDA
Med Paygoo Prepaid MasterCard® kan mottagaren handla på nätet och i alla butiker som accepterar kort från MasterCard.

SÅ FUNKAR DET
1. Köp presentkortet: Köpet görs hos någon av våra återförsäljare. Kortet blir automatisk aktivt när det laddas på med pengar.
2. Registrera: Presentkortet registreras enkelt på nätet eller via SMS.
3. Användning: Mottagaren handlar på nätet och i alla butiker som accepterar kort från MasterCard.

Hitta återförsäljare


Avgifter och gränser

Avgifter och gränser
Avgift vid inköp av kortet - 39 SEK
Transaktionsavgift (efter 2 transaktioner) - 3 SEK
Månadsavgift (startar 6 månader efter köp) - 15 SEK per månad
Avgift för ersättningskort - 125 SEK
Avgift vid inlösen av kort - 125 SEK
Inaktivitetsavgift (efter 24 månader) - 35 SEK per mnd
Serviceavgifter (hämta PIN-kod, kontrollera saldo och kolla transaktioner) - 5 SEK
Växlingsavgift för köp som görs i utländsk valuta - 4%

Kortgränser
Maximalt kortvärde – ej bekräftad identitet - 2 000 SEK
Maximal summa vid transaktion på försäljningsställe - 2 000 SEK

När pengarna är slut på kortet är kortet obrukbart och kan då klippas och kastas.

Användarvillkor

1. Presentkortet
1.1 Dessa villkor gäller för alla innehavare av detta presentkort ("presentkortet"). Genom att använda kortet bekräftar du att du samtycker till dessa villkor.
1.2 Presentkortet är från PAYGOO AB (samarbetspartner) och utfärdades av Wirecard Card Solutions Limited, med säte: 3rd Floor, Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, NE1 6JQ Newcastle upon Tyne. Registrerat i England med nr. 07875693. Godkänt och reglerat i Storbritannien av Financial Conduct Authority för elektronisk överföring av pengar (verksamhetens referensnummer: 900051).
1.3 Du vill köpa presentkortet i SEK. Alla hänvisningar till denna valuta i dessa villkor är relevanta för dig.
1.4 Du kan inte sätta in extra pengar på presentkortet efter det att ett köp har gjorts, bortsett från om en återförsäljare återbetalar en transaktion till presentkortet.
1.5 Presentkortet är en produkt för elektroniska pengar och omfattas inte av brittiska Financial Services Compensation Scheme. Om Wirecard Card Solutions Ltd, mot förmodan skulle bli insolvent, kan pengarna på kortet bli värdelösa och oanvändbara, och du förlorar pengarna till följd av detta.
1.6 Dessa villkor finns på vår hemsida www.paygoo.se. Du kan när som helst under periodens giltighetstid begära en kopia av dessa villkor.

2. Definitioner
I dessa villkor skall följande ord och uttryck ha följande betydelse:
Bankomat – en bankomat eller uttagsautomat 
Bankdag – vardagar från måndag till fredag, mellan kl. 09:00 och 17:00 CET. 
Presentkort – ditt förhandsbetalda presentkort PAYGOO MasterCard (inklusive ersättningskort)
Kortleverantör – Mastercard
Avgifter – olika typer av kostnader som kan krävas för inköp och löpande användning av kortet
PIN-kod – personligt identifieringsnummer, dvs. säkerhetskoden som ska användas med kortet 
Kortvärde – den maximala summan pengar som kan finnas på kortet
Säljare – en distributör, köpman eller annan säljare av varor och/eller tjänster som accepterar betalning med kort, kortnummer, PIN-kod eller kort och signatur
Översiktstabell – översikt över avgifter, gränser och begränsningar knutna till kortet
Säljarens bank – banken som används av säljaren i samband med mottagandet av utbetalningar knutna till transaktioner
Vi/oss/vår(a) – Wirecard Card Solutions Limited eller en samarbetspartner som agerar på våra vägnar
År –  tolvmånadersperioden efter det att kortet har utfärdats till dig, och varje efterföljande tolvmånadersperiod
Du/din(a) – den person som har tagit emot kortet och har behörighet att använda kortet enligt villkoren i detta avtal

3. Köp och aktivering av presentkortet
3.1 Vid köp av presentkortet är det maximala värdet som kan sättas in på kortet 2 000 SEK (eller motsvarande summa i lokal valuta), enligt bestämmelse 3.3 och 3.3.1. Presentkortet kommer att aktiveras vid försäljningsstället, och pengarna på presentkortet blir tillgängliga omedelbart efter köp och aktivering. Aktivering görs enkelt på www.paygoo.se eller med vår SMS-tjänst genom att skicka AKTIVERA till 2380.
3.2 För att sätta in pengar på kortet med kreditkort eller vanligt betalkort, måste du använda ett kredit- eller betalkort utfärdat av ett reglerat finansinstitut i Storbritannien eller EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), och som är registrerat på samma adress som kortet.
3.3 När du sätter in pengar på ditt kort utförs betalningen i samma valuta som kortets valuta.  Denna valuta behöver inte vara samma som betalkortets valuta.  Valutakursen för transaktionen kommer att framgå av ditt kontoutdrag.  Valutakursen kan ändras, och den aktuella valutakursen är inte nödvändigtvis samma som den som användes vid påfyllningen av kortet.

4. Användning av kortet
4.1 Ett presentkort kan användas av personen som har köpt det, eller ges bort till en annan person som en gåva.  Innan presentkortet används ska det signeras på baksidan av den person som ska använda presentkortet. 
4.2 Presentkortet är avsett för användning i butiker, detaljhandel och onlinehandel i hela världen. Kortet skall uppvisas vid betalningstillfället. Kortet kan användas för att betala för köpet i sin helhet eller en del därav. I det sistnämnda fallet, måste du betala den resterande summan av köpet på alternativt sätt, såsom kontant eller med bankkort, förutsatt att återförsäljaren accepterar att du kombinerar olika betalningsmetoder.  
4.2.2 Du kan inte sätta in mer pengar på kortet efter ditt köp. 
4.3 Du får inte göra inköp som överstiger det tillgängliga saldot på presentkortet.  Saldot kommer att reduceras med belopp motsvarande beloppen för dina inköp. Om ett köp överstiger den tillgängliga summan på kortet eller den gällande kortgränsen, kan transaktionen avvisas.  
4.4 Presentkortet är inte ett bankkort som stöds av ett bankkonto och är inte på något sätt kopplat till ett bankkonto. Det är inte heller ett garantikort, betalkort eller kreditkort. Du kommer inte att få någon ränta på de pengar som är insatta på kortet.
4.4.1 Du kan inte använda presentkortet till:
4.4.2 förhandsgodkända regelbundna betalningar
4.4.3 kontanttransaktioner, till exempel kontantuttag, kontanter från en bank, betalningsanvisningar, resecheckar, utländsk valuta eller i något olagligt syfte
4.5 Kortet kan inte användas i situationer där det inte är möjligt för säljaren att bekräfta elektroniskt att du har tillräckligt med pengar på kortet för transaktionen. Detta gäller för transaktioner på till exempel tåg, båtar och vissa inköp under flygresor.
4.6 Vi kan stoppa, upphäva eller begränsa kortet eller PIN-koden när vi har rimliga skäl till det, med hänsyn till:
4.6.1 kortets, kortnumrets eller PIN-kodens säkerhet
4.6.2 misstankar om otillåten eller olaglig användning av kortet eller PIN-koden. I sådana fall har vi rätt att stoppa, upphäva eller begränsa kortet eller PIN-koden, och kommer att informera dig, om möjligt, om att vi har tänkt göra detta och varför. Om vi inte har möjlighet att informera dig, ger vi dig besked snarast möjligt i efterhand. Kravet om att informera dig gäller inte i situationer där detta skulle kunna påverka säkerheten eller om det skulle vara olagligt att göra det.
4.7 Vi tar inte ansvar för kvalitet, säkerhet, laglighet eller någon annan aspekt när det gäller varor eller tjänster som köpts med kortet. Vi är inte ansvariga för att säljare eventuellt inte accepterar presentkortet.
4.8 Vi kommer inte att sälja presentkort enligt dessa villkor till personer under 13 år.

5. Transaktioner
5.1 Du samtycker till att all användning av kortet, kortnumret eller PIN-koden utgör din auktorisation och ditt godkännande av en transaktion.
5.1.2 Vi kommer att anta att en transaktion har godkänts av dig när kortets magnetremsa har dragits hos återförsäljaren, om det finns ett signerat säljkvitto eller när relevant information för behandling av transaktionen är överlämnad till återförsäljaren.
5.2 Du kan inte stoppa en transaktion efter att du har godkänt den och den har överförts till oss, eller så snart du har gett ditt godkännande till säljaren för en förhandsgodkänd betalning.
5.3 Vi förbehåller oss rätten att avvisa en transaktion.  Vi kan göra detta om den aktuella telefon- eller datoranslutningen är upptagen. Vi kan även göra detta:
5.3.1 om en transaktion övertrasserar det tillgängliga saldot på kortet
5.3.2 om en transaktion övertrasserar någon av dina kortgränser
5.3.3 om vi har rimliga skäl att tro att det är nödvändigt för att följa de regler som gäller för betalningssystemet ditt kort utfärdades enligt
5.3.4 om vi har rimliga skäl att tro att det är nödvändigt för att följa lagstiftningen eller agera enligt god praxis.

6. Transaktioner i utländsk valuta
6.1 Om presentkortet används för transaktioner i någon annan valuta än kortets valuta kommer avgifter att tillkomma.
6.2 Om du utför en transaktion i en annan valuta än kortets valuta, kommer vi att konvertera beloppet från kortets valuta till den aktuella valutakursen på marknaden eller eventuellt en myndighetsbestämd växelkurs.  Vi kommer att debitera dig en serviceavgift (provision), se översiktstabellen. 
6.3 Valutakurser kan ändras, och valutakursen på transaktionsdagen är nödvändigtvis inte samma valutakurs som används när vi omvandlar transaktionskostnader och drar av serviceavgiften från saldot.  Den aktuella valutakursen kommer också att gälla för denna serviceavgift.  Du kan kontrollera vilken valutakurs som användes, som finns beskrivet i bestämmelserna. Valutakursen och serviceavgiften kommer att framgå på din elektroniska översikt.

7. Så kontrollerar du saldot på kortet
7.1 För att kontrollera det tillgängliga saldot på ditt kort eller se en transaktionsöversikt kan du gå till www.paygoo.se, använda vår tjänst för SMS-saldo, skicka SALDOT till 72323, tjänsten kostar 5 kr.

8. Kortets utgångsdatum
8.1 Kortets utgångsdatum finns tryckt på kortet. 
8.2 Du kan inte lösa in utestående saldo på kortet efter kortets utgångsdatum.

9. Inlösen
9.1 Du kan lösa in hela eller en del av saldot genom att skicka mail till hello@paygoo.se fram till sex år efter kortets utgångsdatum, som anges på kortet. Vi överför då behållningen till ett bankkonto i ditt namn. Vi kan begära att du bevisar att kontot är registrerat i ditt namn.
9.2 Du kommer att debiteras en avgift på 125 SEK som täcker inlösenkostnaderna vid varje enskild inlösen om du löser in hela eller en del av saldot i följande situationer:
9.2.1 när du begär återbetalning innan kontraktet löper ut
9.2.2 när du säger upp ditt kontrakt före kontraktets slutdatum
9.2.3 när du ber om inlösen senare än ett år efter kontraktets slutdatum.
9.3 Du kommer att bli påmind om denna avgift före en eventuell inlösen.  
9.4 Du kommer inte att debiteras en avgift vid inlösen om:
9.4.1 vi säger upp detta avtal
9.4.2 begäran om inlösen sker i samband med uppsägningen av avtalet eller upp till ett år efter detta datum

10. Ansvar
10.1 Presentkortet måste undertecknas av användaren så fort det mottagits, och du måste vidta försiktighetsåtgärder för att se till att det förvaras säkert. Du måste alltid se till:
10.1.1 att ingen annan använder ditt kort
10.1.2 att du inte avslöjar din PIN-kod eller skriver ner ditt lösenord, PIN-kod eller någon annan säkerhetsinformation du har gett oss, om du inte gör detta på ett sätt som gör det omöjligt för en obehörig att känna igen dessa uppgifter.
10.1.3 att du bara visar kortet eller uppger kortnummer eller PIN-kod för att utföra (eller försöka utföra) en transaktion
10.2 Om du förlorar ditt kort eller om det blir stulet, om någon annan får tag i din PIN-kod eller andra säkerhetsfunktioner, eller om du tror att ditt kort, kortnummer eller PIN-kod kan missbrukas, så måste du:
10.2.1 ringa oss så fort som möjligt på +46 (0) 107 502 421 (24-timmarstelefon), så att vi kan spärra ditt kort och din PIN-kod
10.2.2 skriva till oss inom sju dagar (om vi ber om detta) för att bekräfta att du har förlorat ditt kort eller att det har missbrukats (e-postadressen är: hello@paygoo.se)
10.2.3 sluta att använda kortet, kortnumret eller PIN-koden omedelbart. Om du hittar kortet efter att du har anmält det som förlorat, stulet eller missbrukat, måste du klippa det och lämna besked till oss så fort som möjligt.
10.3 Om ditt kort eller ersättningskort försvinner eller blir stulet, kan du begära ett nytt kort efter att vi har fått besked om det, genom att maila oss på hello@paygoo.se. Vi debiterar en avgift på 125 kronor för ett ersättningskort. Detta finns beskrivet i översiktstabellen.
10.4 Om kortet förlorats, stulits, eller förstörts, är du inte ansvarig för en annan persons användning av kortet, kortnumret eller PIN-koden, om du inte:
10.4.1 godkände att vederbörande använde ditt kort, kortnumret eller PIN-koden, eller genom grov oaktsamhet eller oförsiktighet inte följde bestämmelserna enligt avsnitt 10.1 (i så fall kan det hända att du är ansvarig för all användning som sker innan du meddelar oss, i enlighet med dessa villkor)
10.4.2 har agerat bedrägligt (i den utsträckning som lagen tillåter, kan du vara ansvarig för missbruk av kortet, kortnumret eller PIN-koden)
10.4.3 Du kan endast hållas ansvarig för upp till 600 SEK till följd av transaktioner som uppstår från användningen av ett förlorat eller stulet kort, eller felaktig användning av betalningsinstrumentet där kortinnehavaren inte har lyckats skydda säkerhetsinformationen.  Ansvarsgränsen på 600 SEK gäller vid förlust, stöld eller felaktig användning – inte per transaktion.    
10.5 Om kortet har använts utan din tillåtelse eller har förlorats, blivit stulet eller om du misstänker att ditt kort kan ha missbrukats, kan vi komma att lämna ut information som vi rimligen anser kan vara av betydelse, till polisen.
10.6 Vi kommer inte att ta ansvar för:
10.6.1 onormala eller oförutsägbara omständigheter utanför vår kontroll (till exempel fel i ett datasystem på grund av omständigheter utanför vår kontroll eller strejk på grund av omständigheter utanför vår kontroll) om det hindrar oss från att tillhandahålla tjänsten som vanligt
10.6.2 personer som vägrar att acceptera (eller försenar godkännandet av) kortet, kortnumret eller PIN-koden
10.7 Vid fel eller tvister om transaktioner ber vi att du maila oss på hello@paygoo.se.

11. Villkorsändringar
11.1 Vi kan komma att ändra några av dessa villkor och bestämmelser, inklusive avgifter och kostnader, eller införa nya villkor. Om vi gör några ändringar, informerar vi dig skriftligen två månader i förväg genom e-post eller sms.
11.2 Om vi ändrar dessa villkor, kommer de nya villkoren att finnas på www.paygoo.se från den dag ändringen träder i kraft.
11.3 Du anses ha accepterat eventuella ändringar av dessa villkor om du inte meddelar oss om dina invändningar före det föreslagna ändringsdatumet.
11.4 Om du meddelar oss att du inte accepterar ändringarna före det föreslagna ändringsdatumet, upphör detta avtal omedelbart, och du kan lösa in det totala saldot utan några tillkommande kostnader enligt bestämmelsen i 9.4.2.

12. Uppsägning av avtalet
12.1 Vi kan säga upp detta avtal när som helst. Om inga särskilda omständigheter föreligger, kommer vi att ge dig skriftlig varsel två månader i förväg.
12.2 Du kan säga upp detta avtal i enlighet med bestämmelse 11.4 genom att maila oss på hello@paygoo.se.
12.3 Om du inte löser in hela saldot inom sex år efter kortets utgångsdatum sägs avtalet upp.

13. Generellt
13.1 Genom att ingå detta avtal godkänner du att vi kan använda uppgifter om dig enligt avsnitt 16 i dessa villkor ("Så använder vi dina personuppgifter").
13.2 Vi kan övervaka och/eller spela in telefonsamtal mellan dig och oss eller tjänsteleverantörer.
13.3 Du måste uppge en e-postadress samt din postadress och ditt telefonnummer, och informera oss om eventuella ändringar.
13.4 Vi kan överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal eller bemyndiga någon annan att utöva dem. Du får inte överlåta några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.
13.5 Vi kan skjuta upp våra rättigheter enligt detta avtal utan att förlora dem.
13.6 Om vi inte kan upprätthålla en punkt eller bestämmelse eller delar av en punkt eller bestämmelse i detta avtal, skall detta inte påverka någon av de andra punkterna, bestämmelserna eller några andra delar av punkterna eller bestämmelserna.
13.7 Detta avtal är på svenska och alla kommentarer och all information i avtalet kommer att vara på svenska.

14. Information om betaltjänster
14.1 Denna bestämmelse (14) gäller endast om säljarens bank ligger inom EES och betaltjänster som utförs överförs i euro eller annan giltig EES-valuta.
14.2 Vi kommer att se till att dina transaktioner krediteras säljarens bank samt att återbetalda medel till följd av återköp eller avbeställning krediteras din bank inom dessa tidsramar:

Transaktionstyp Tidsram
En transaktion utförs i en annan valuta än euro (€) eller brittiska pund (£) eller en transaktion med flera olika valutor I slutet av den fjärde bankdagen efter den dag då transaktionsordern togs emot
Övriga transaktioner I slutet av bankdagen dagen efter det att transaktionsordern togs emot

14.3 Om du använder kortet eller lämnar kortuppgifter till en säljare för att utföra en transaktion innan du vet hur mycket som kommer att belasta kortet, kan du ha rätt att begära återbetalning om beloppet är oväntat högt, förutsatt att du ger PAYGOO AB besked om detta inom åtta veckor från det att transaktionen drogs från ditt saldo. Du kommer emellertid inte att vara berättigad till återbetalning om du har informerats av oss eller av säljaren om beloppet minst fyra veckor innan transaktionen ska dras från ditt saldo, och du har samtyckt till transaktionen.
14.4 Vid mottagandet av en sådan begäran enligt bestämmelse 14.3 kan vi kräva att du ger oss ytterligare information så att vi kan avgöra om villkoren i bestämmelse 14.3 är uppfyllda. Vi kommer att utföra en återbetalning eller eventuellt ange varför vi avslår en sådan begäran inom tio bankdagar från mottagandet av en begäran från dig enligt bestämmelse 14.3 eller om någon ytterligare information krävs enligt denna bestämmelse.
14.5 Vi ansvarar för att transaktionen genomförs på rätt sätt, om vi inte kan bevisa att transaktionen har tagits emot av säljarens bank, i detta fall är säljarens bank ansvarig gentemot säljaren. Du kan begära att vi vidtar omedelbara åtgärder för att spåra en felaktigt utförd transaktion och att vi meddelar dig om resultatet.
14.6 När en säljare initierar en transaktion är det säljarens bank som är ansvarig för att relevant information överförs till oss på rätt sätt. Om säljarens bank kan bevisa att banken inte är ansvarig för en transaktion som har misslyckats eller är felaktigt utförd kommer vi att vara ansvariga gentemot dig.
14.7 Om vi är ansvariga för att ett felaktigt belopp har dragits från ditt saldo kommer att vi rätta till felet. Om vi är ansvariga för att en transaktion som du inte har godkänt dras från ditt saldo kommer vi att återbetala beloppet till ditt kort och behandla transaktionen som om den aldrig hade ägt rum. Du måste informera oss om otillåtna eller felaktiga transaktioner så snart som möjligt och under alla omständigheter senast 13 månader efter tidpunkten för debiteringen. Om du inte gör det, är vi inte ansvariga.
14.8 Vi är inte ansvariga om du identifierar säljaren felaktigt vid en transaktion. I sådana fall kommer vi att göra vad som rimligen kan förväntas av oss, för att du ska få tillbaka det aktuella beloppet.

15. Klagomål och kontaktinformation
15.1 Om du vill lämna in ett klagomål eller kontakta oss av någon annan anledning i samband med dessa villkor, skriv till hello@paygoo.se. Vi har rutiner för att behandla ditt klagomål snabbt och på ett rättvist sätt. Om du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomål, kan du skriva till: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR.

16. Så använder vi dina personuppgifter
16.1 Vi kan komma att söka efter uppgifter om dig hos kreditupplysningsföretag. Dessa sökningar görs för att kontrollera din identitet, men vi kommer inte att genomföra en komplett kreditutvärdering för detta ändamål. Vi kan komma att använda ett automatiserat beslutssystem för att granska din ansökan och bekräfta din identitet. 
16.1.1 Om vi inte kan verifiera din identitet på ett adekvat sätt, kan vi be dig tillhandahålla dokumentation som kan hjälpa oss att bekräfta din identitet och adress. 
16.2 Kreditupplysningsföretag kan kontrollera den information som du uppger mot eventuella uppgifter i andra databaser (offentlig eller andra) som de har tillgång till. En oregistrerad begäran kommer att göras. En oregistrerad begäran är en sökning som görs om ändamålet inte är att låna pengar. Din kreditvärdighet påverkas inte om du ska ansöka om en kredit. Den syns inte hos andra långivare än den som utför sökningen. Den kommer att finnas med i din kreditrapport, så att du vet att sökningen har gjorts, men den påverkar inte din kreditvärdighet om du ska ansöka om en kredit.
16.3 Om du ger oss falsk eller felaktig information och vi upptäcker att det är ett bedrägeri, kommer vi att registrera detta hos bedrägeriförebyggande organisationer. Polisen kan komma åt och använda denna information.
16.3.1 Bedrägeriförebyggande organisationer kommer att dela informationen med andra organisationer. Vi och andra organisationer kan få tillgång till och använda information som finns registrerad hos utländska bedrägeriförebyggande organisationer.
16.3.2 Vänligen maila oss på hello@paygoo.se om du vill ha mer information om kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande organisationer. Du har rätt enligt lag att få detaljerad information av detta slag. 
16.3.3 Du har vissa rättigheter med avseende på insyn i den information vi har om dig. Skriv till: PAYGOO AB, Dronning Eufemias Gate 19, 0191 OSLO. Vi kan debitera dig för denna tjänst.
16.4 Vissa typer av information från kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande organisationer kommer att ges till oss och andra organisationer, bland annat för följande ändamål:
16.4.1 för att förhindra bedrägerier och penningtvätt genom att kontrollera ansökningar om kredit, kreditrelaterade eller andra faciliteter, yrkande och skadeanmälningar för alla typer av försäkringar, jobbansökningar och personalregister, samt för att bekräfta din identitet.
16.4.2 Information som innehas av dessa organisationer kan också användas för andra ändamål, efter särskild tillåtelse från dig eller under speciella omständigheter där det krävs enligt lag eller tillåts enligt villkoren i den brittiska dataskyddslagen 1998.
16.5 När du har ett avtal med oss kan vi använda följande typer av information om dig:
16.5.1 information du ger oss eller som vi redan har om dig, inklusive det telefonnummer du ringer till oss från, som vi kan registrera
16.5.2 information vi får när vi ska fatta beslut om din ansökan eller avtal, inklusive information vi får från förfrågningar och sökningar i ditt namn hos kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande organisationer.
16.5.3 information (inklusive information om betalningar och transaktioner) som vi kan ha från administration av konton eller försäkringar som du har med eller genom oss
16.5.4 information vi får från alla aktörer som har tillåtelse att ge oss information om dig
16.6 Vi kommer att hantera, använda, administrera, styra, dela och registrera information om dig för att:
16.6.1 söka i register hos kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande organisationer (inklusive information från utlandet) för att kunna administrera ditt konto
16.6.2 administrera konton och försäkringar och alla ansökningar, avtal och korrespondens du kan ha med oss
16.6.3 genomföra, övervaka och analysera vår egen verksamhet
16.6.4 kontakta dig via e-post, telefon eller på annat sätt om andra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig – om du inte har informerat oss om att du inte vill ta emot direktmarknadsföring
16.6.5 bekämpa bedrägerier, penningtvätt, terrorism och annan brottslighet
16.6.6 följa lagar eller förordningar i alla länder
16.7 Vi kan lämna ut information om dig:
16.7.1 till alla personer som arbetar för oss eller våra samarbetspartners 
16.7.2 till bedrägeriförebyggande organisationer
16.7.3 till alla organisationer som stödjer en eller flera av våra produkter som du använder
16.7.4 till alla betalningssystemet ditt kort är utfärdat i enlighet med 
16.7.5 till särskilda myndigheter i syfte att upptäcka och förhindra terrorism (inklusive myndigheter utanför Storbritannien), om en betalning bearbetas genom globala betalningssystem
16.7.6 till alla som vi överför någon av våra rättigheter eller skyldigheter till, i enlighet med ett avtal som vi har med dig
16.7.7 till alla tredje parter som du ger oss behörighet att lämna information om dig till 
16.8 Behandling av dina uppgifter, kan som beskrivs ovan, innebära att informationen kan skickas till andra länder utanför EES-området, inklusive USA. I sådana fall är vi ansvariga för att se till att uppgifterna behandlas konfidentiellt. 
16.9 Vi kommer bara att lagra information om dig så länge det behövs, eller i den mån det krävs för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

17. Översiktstabell - kostnader
Den här tabellen sammanfattar de viktigaste produktegenskaperna samt annan information och bör inte ersätta villkoren vid användning av produkten. Avgiftsgränser och begränsningar som gäller för varje kort beskrivs nedan. Ditt korts gränser beror på huruvida du har uppfyllt identifieringskraven samt den geografiska användningen i samband med kortet.

Avgifter och gränser Valuta
Avgift vid inköp av kortet 39 SEK
Avgift vid påfyllning av presentkortet med kreditkort N/A
Avgift vid påfyllning av presentkortet med betalkort N/A
Avgift vid påfyllning av presentkortet med kontanter N/A
Avgift vid påfyllning av presentkortet med elektronisk överföring/banköverföring N/A
Avgift för ersättningskort 125 SEK
Avgift vid inlösen 125 SEK
Avgift vid uppsägning 125 SEK
Kortgränser  
Maximalt kortvärde – bekräftad identitet N/A
Maximalt kortvärde – ej bekräftad identitet 2000 SEK
Maximal summa vid transaktion på försäljningsställe 2000 SEK
Hitta ditt kort

Kort från Paygoo kan användas på nätet och i alla butiker som accepterar kort från MasterCard.

Läs mer om Paygoo Prepaid MasterCard® Gift